Kontakt – Sprzedaż (Rury)

Dział sprzedaży 56 655 96 00
56 623 48 71
fax. 56 623 26 99
Joanna Terlińska kom. 795 426 850 56 655 96 00 wew. 391 j.terlinska@centrostalhandel.pl
Iza Konopka kom. 660 689 563 56 655 96 00 wew. 390 i.konopka@centrostalhandel.pl
Mateusz Kopiński kom. 698 655 724 56 655 96 00 wew. 358 m.kopinski@centrostalhandel.pl
Łukasz Krasucki kom. 795 426 848 56 655 96 00 wew. 358 l.krasucki@centrostalhandel.pl
Piotr Łojczyk kom. 795 426 849 56 623 48 71 wew. 348 p.lojczyk@centrostalhandel.pl
Kierownik działu sprzedaży
Jolanta Zielińska kom. 660 410 064 56 655 96 00 wew. 109 j.zielinska@centrostalhandel.pl
Zaopatrzenie
Radosław Curyło kom. 660 689 561 56 655 96 00 wew. 348 r.curylo@centrostalhandel.pl