Kontakt – Sprzedaż (Blachy)

Dział sprzedaży 56 655 96 00
56 623 18 03
fax. 56 623 26 99
Bartosz Wiśniewski kom. 606 788 907 56 623 18 03 wew. 312 b.wisniewski@centrostalhandel.pl
Mateusz Michalski kom. 504 312 732 56 623 18 03 wew. 324 m.michalski@centrostalhandel.pl
Kacper Kozankiewicz kom. 515 905 248 56 623 18 03 wew. 324 k.kozankiewicz@centrostalhandel.pl
Dawid Klugowski kom. 795 426 858 56 623 18 03 wew. 324 d.klugowski@centrostalhandel.pl
Justyna Dąbrowska kom. 503 771 659 56 623 18 03 wew. 324 j.dabrowska@centrostalhandel.pl
Joanna Martyńska kom. 795 426 847 56 623 18 03 wew. 324 j.martynska@centrostalhandel.pl