Kontakt – Sprzedaż (Stal jakościowa)

Dział sprzedaży 56 655 96 00
56 623 18 03
fax. 56 623 26 99
Bartosz Wiśniewski kom. 606 788 907 56 623 18 03 wew. 312 b.wisniewski@centrostalhandel.pl
Mateusz Michalski kom. 504 312 732 56 623 18 03 wew. 324 m.michalski@centrostalhandel.pl
Kacper Kozankiewicz kom. 515 905 248 56 623 18 03 wew. 324 k.kozankiewicz@centrostalhandel.pl
Dawid Klugowski kom. 795 426 858 56 623 18 03 wew. 324 d.klugowski@centrostalhandel.pl
Justyna Dąbrowska kom. 503 771 659 56 623 18 03 wew. 324 j.dabrowska@centrostalhandel.pl
Joanna Martyńska kom. 795 426 847 56 623 18 03 wew. 324 j.martynska@centrostalhandel.pl