Kontakt – Sprzedaż (Kraty)

Dział sprzedaży 56 655 96 00
56 655 91 55
fax. 56 623 26 99
Kierownik działu sprzedaży
Krzysztof Żurawski kom. 668 111 063 56 655 91 55 wew. 329 k.zurawski@centrostalhandel.pl