Energetyka

Nasza oferta pozwala na kompleksowe zaopatrzenie rynku energetycznego w asortyment taki jak:

 • żerdzie wirowane typu E, EM, EU, EO, EOC
 • żerdzie żelbetowe typu ŻN, WZ, OŻ
 • ustoje i fundamenty
 • słupy figurowe zmontowane na żerdziach wirowanych typu E, EM
 • słupowe stacje transformatorowe na żerdziach wirowanych typu E, EM
 • konstrukcje stalowe ocynkowane do budowy linii napowietrznych średnich i niskich napięć
 • łączniki napowietrzne słupowe średniego napięcia wraz z napędami:
  – OUN III-24/4, ON III-24/4, OUNp, ONp
  – RUN III-24/4, RN III-24/4, RUNp, RNp
 • osprzęt energetyczny kablowy i liniowy średnich i niskich napięć
 • rozdzielnice nn do stacji transformatorowych słupowych RS-C

Firma jest licencjonowanym producentem konstrukcji energetycznych do budowy linii SN i nn oraz słupowych stacji transformatorowych. Wieloletnie doświadczenie w realizacji dostaw dla Zakładów Energetycznych z całej Polski gwarantuje pewną i pełną obsługę Klienta, a także fachową pomoc dla Klientów indywidualnych.

Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energetyki Elektrycznej oświadcza, iż firmie Centrostal Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu zostało udzielone zgodnie z zawartą umową licencyjną (w myśl wymogów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) prawo do produkcji konstrukcji stalowych dla linii napowietrznych SN i nn oraz słupowych stacji transformatorowych według rozwiązań zawartych w następującym albumie typizacyjnym:

Zapraszamy do współpracy.

 

Kierownik działu sprzedaży
Krzysztof Żurawski56 655 91 55 wew. 329kom. 668 111 063k.zurawski@centrostalhandel.pl