Schematy rozmieszczenia otworów w poszczególnych typach kątowników